Celostátní kolo ťuká na dveře!

|

Z krajského kola, které probělo ve středu 5. dubna 2023 vzešel tradiční počet 75 gymnázií. S těmi se již 23. listopadu 2023 setkáme v Chebu. Studenti budou soutěžit ve znalostech evropských dějin 1945–1975 (od Postupimské konference po Helsinskou konferenci) .

Těšíme se na vás!