Ohlasy, které potěší 2013

|

21.11.2013

Opět musím konstatovat, že se Vám podařilo zorganizovat skvělou akci a musím Vám pogratulovat k jejímu lehkému průběhu. Největší poděkování patří Vám a Vašemu týmu za perfektní organizaci.

Stanislav Urbanec, Gymnázium Praha

 21.11.2013

Celý soutěžní tým sušického gymnázia unavený, ale zároveň nadšený dorazil v pořádku domů. Ještě jednou velké poděkování za skvěle připravenou akci.

Libuše Chalupková, Gymnázium Sušice

 21.11.2013

Soutěž pro nás byla ohromným zážitkem, na nějž nebudeme vzpomínat jen pár dní, ale minimálně celý rok. Ať jsem v průběhu soutěže mluvila s kýmkoli, shodli jsme se na tom, že lépe organizovaná soutěž prostě není. Jsou z ní nadšeni jak studenti, tak kantoři.

Eva Hurychová, Gymnázium Jihlava

 21.11.2013

Soutěž byla tradičně úžasná a jsme rádi, že jsme letos opět soutěžili.

Kamila Kuffová, Gymnázium Žatec

 22.11.2013

Děkujeme za opět precizně sestavenou soutěž.

Helena Chaloupková, Gymnázium Prostějov

 22.11.2013

Moc děkujeme za víc než výborně zorganizovanou soutěž, za její hladký průběh a knihy, které jsme obdrželi.

Jarmila Pechoušková, Gymnázium Písek

22.11.2013

Vřele děkuji za fantasticky dobře organizovalou soutěž a z dojmů a zážitků jsme si toho odnesli minimálně na rok dopředu.

Petrus Trottestam, Gymnázium Olomouc

22.11.2013

Dojeli jsme v pořádku a s dobrými pocity z prochladlého Chebu. Děkuji Vám za opětovnou brilantní práci při organizaci.

Petr Bašus, Gymnázium Litoměřice

22.11.2013

Jinak Vám ještě musím poděkovat za dokonalou organizaci a příjemnou atmosféru soutěže.

Kamil Dřevikovský, Gymnázium České Budějovice

22.11.2013

Chtěli bychom Vám ještě jednou velmi poděkovat za perfektně (jako vždy) připravenou a zorganizovanou soutěž. Je nám ctí  se jí účastnit.

Ilona Němcová, Gymnázium Mělník

 

22.11.2013

Ráda bych Vám i jménem studentů poděkovala za úžasnou organizaci a báječný průběh soutěže.

Iva Zarachovská, Gymnázium Říčany

22.11.2013

Hlavně chci poděkovat za úžasný zážitek (podpořený vstupem našeho týmu do TOP 10). Hřát Vás může pocit výborně odvedené práce. Z pozitivních dojmů z Chebu importovaných, budu čerpat energii dlouho.

Miroslav Flieger, Gymnázium Zlín

22.11.2013

Velice Vám děkujeme za úžasný zážitek, dokonalou organizaci a perfektní zvládnutí soutěže. Velmi Vás obdivuji a smekám před Vámi. Byli jsme u Vás poprvé a opravdu jsme nestačili koukat, jak je vše dokonalé.

Miroslav Flieger, Gymnázium Zlín

23.11.2013

Moc Vám děkujeme za opět bezchybnou organizaci a perfektní servis během soutěže. I studenti se po cestě domů shodli, že tato soutěž je to nejlepší, co během studia zažili.

Jana Machalová, Gymnázium Valašské Klobouky

23.11.2013

Spolu se studenty Vám vyjadřujeme obdiv za pefektní organizaci soutěže, z knížek máme velkou radost.

Vladimíra Špetová, Gymnázium Mariánské Lázně

24.11.2013

Ještě jednou děkujeme za velkolepou soutěž a budeme se těšit, jestli vyjde krajské kolo i pro příští rok.

Dana Benešová, Gymnázium Beroun

25.11.2013

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za možnost účastnit se opět s mými studenty dějepisné soutěže, kterou pořádáte. Vše bylo opět na vysoké úrovni a mí svěřenci byli naprosto nadšeni. Já rovněž, ale musím Vám sdělit, že mě úplně dostalo, když jsem na plátně po dvaceti letech viděl pana Kvietika a mohl poslouchat jeho fantastický přednes. V příštím roce budeme muset tvrdě pracovat, abychom se do Chebu probojovali, ale za ty zážitky to rozhodně stojí.

Vladimír Jeřábek, Gymnázium Bohumín

05.12.2013

Dále bych Vám chtěl vyjádřit svůj obdiv nad organizací soutěže – zúčastnil jsem se jí poprvé a udělalo to na mně ohromný dojem. Nevím, zda v jiných oborech či předmětech u nás vůbec existuje podobně prestižní soutěž s tak vynikající organizací, ale myslím si, že ne. Ještě jednou veliké díky a klobou dolů!

Martin Doležel, Gymnázium Brno

25.01.2013

Ve Vašem případě si dovoluji, smekaje před Vaší neutachající činností, popřát i nevyčerpatelné množství energie a přidat své velké poděkovánín za vše, co jste pro historii, studenty a pedagogy, Vaše domovské gymnázium, město Cheb i Českou a Slovenskou republiku vykonal.

Alexandr Orošnjak, Gymnázium Příbor